Telecommunications and Development Services
Home | Sitemap | Contacts
 
 
T&D Siam ร่วมสนับสนุนสร้างอาคารเรียน


บริษัททีแอนด์ดีสยามจำกัดได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษากับเอไอเอสโดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กๆโรงเรียนสิงขร ซึ่งขณะนี้อาคารเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยจะมีการส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2551 นี้ ทั้งนี้จะมีการร่วมกันทำบุญนิมนต์พระ 5 รูป เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ร่วมแข่งขันฟุตบอล บริจาคสิ่งของ และมอบทุนการศึกษากับเด็กๆ ทุนละ 1,000 บาท


About Us | Products | Services | Careers | Contacts